استانداردها و گواهینامه ها

پارس سلولز
 • دارنده لوح تقدیر از خانه صنعت،معدن و تجارت استان مرکزی
 • دارنده لوح تقدیر حمایت از حقوق مصرف کنندگان
 • دارنده لوح تقدیر از بانک ها و فروشگاه های زنجیره ای
 • برنده نشان واحد منتخب و نمونه سال 1388
 • دارنده لوح تقدیر در امر کنترل کیفیت
 • لوح
  لوح

  صادرکننده: سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان مرکزی

  تاریخ اخذ: 1396/04/13

 • لوح
  لوح

  صادرکننده: خانه صنعت، معدن وتجارت استان مرکزی

  تاریخ اخذ: 1395/10/07

 • لوح
  لوح

  صادرکننده: بانک تجارت

  تاریخ اخذ: 1393/10/02

 • لوح
  لوح

  صادرکننده: سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان

  تاریخ اخذ: 1393/10/02

 • لوح
  لوح

  صادرکننده: موسسه تحقیقاتی رویان

  تاریخ اخذ: 1393/10/02

 • لوح
  لوح

  صادرکننده: وزارت بازرگانی

  تاریخ اخذ: 1393/10/02

 • لوح
  لوح

  صادرکننده: نمایشگاه بین المللی

  تاریخ اخذ: 1393/10/02

 • لوح
  لوح

  صادرکننده: موسسه استاندارد استان مرکزی

  تاریخ اخذ: 1392/08/04

 • نشان
  نشان

  صادرکننده:

  تاریخ اخذ: 1388/10/01

 • لوح
  لوح

  صادرکننده: دانشگاه علوم پزشکی اراک

  تاریخ اخذ: 1389/09/11

 • لوح
  لوح

  صادرکننده: فروشگاه زنجیره ای رفاه

  تاریخ اخذ: 1385/09/13

 • لوح
  لوح

  صادرکننده: مرکز توسعه صادرات ایران

  تاریخ اخذ: 1371/04/06