شرکت در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده، پاک کننده بهداشتی، سلولزی و ماشین آلات وابسته

پارس سلولز
 شرکت در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده، پاک کننده بهداشتی، سلولزی و ماشین آلات وابسته
                     منتظر دیدار شما در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده،
  پاک کننده بهداشتی، سلولزی و ماشین آلات وابسته هستیم.

                     وعده دیدار ما 5 تا 8 اردیبهشت ماه 1395، سالن 8،9،غرفه 46
                            محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

تاریخ درج: 1395/01/30